آزمون جذب نيروي حجمي

شركت هاي دنيا كاران جنوب، برجمان ارشيا و حجمي اهواز شمين

مجري آزمون: مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان

از روز چهارشنبه مورخ 18 / 11 / 1396
لغایت سه شنبه مورخ 24 / 11 / 1396
ثبت نام
از روز شنبه مورخ 21 / 11 / 1396
لغایت پنجشنبه مورخ 26 / 11 / 1396
ویرایش اطلاعات
از روز شنبه مورخ 12 / 12 / 1396
لغایت پنجشنبه مورخ 17 / 12 / 1396
اخذكارت ورود به جلسه اینترنتی
روز جمعه مورخ 18 / 12 / 1396
زمان آزمون


در صورت بروز هرگونه مشكل و سؤالي با شماره تلفن 33345728-061 مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان به عنوان مجري آزمون در وقت اداري تماس حاصل نمايند.
صفحه نخست آزمون
شرایط ثبت نام
ویرایش اطلاعات
مشاهده اطلاعات
مشاهده وضعیت پذیرش
شماره رهگیری را فراموش کرده ام